100% Authenticated!  Thank you ecobrickers.

100% Authenticated!  Thank you ecobrickers.

  A big THANK YOU to the hundreds of ecobrickers who have been helping us validate a backlog of tens of thousands on ecobricks on GoBrik! We’ve now totally caught up — 100% are now validated.  The hundreds of pending pages are now down to just one!!...

I-Jane Cob & Ecobrick Home ithola ukunakwa kwezwe

UJane Liwan ungu-transformer we-trash oyedwa-futhi ukukhuthazwa komphakathi. Kuleliviki ithimba elivela ku-ABSCBN lavuselela imigwaqo emigwaqo ukuze ibhale phansi ibhodlela lakhe elihle nelinabhodlela. Nsuku zonke uJane uhamba edolobheni lakhe elincane laseBesao futhi...
We did it:  1000 Kgs!

We did it: 1000 Kgs!

Over 3500 Ecobricks logged... Over 4000 Users Registered... Hundreds of Ecobrick workshops... Thousands of Ecobrickers! We did it: 1000kg of plastic!  That’s how much has been packed and logged thus far on the GoBrik app by our diligent users. This is one small step...